Przejdź do treści

Poglądy polityczne
młodych Polaków
a płeć i miejsce
zamieszkania

  Niedawno informowaliśmy w komunikacie CBOS, że w 2020 roku odsetek młodych Polaków (18–24
  lata) o poglądach lewicowych wzrósł niemal dwukrotnie w stosunku do poprzedniego roku, osiągając
  najwyższy poziom w historii naszych badań (30%) i po raz pierwszy od blisko dwóch dekad był
  wyższy od odsetka młodzieży o poglądach prawicowych. Warto uzupełnić ten obraz, biorąc pod uwagę
  ewolucję różnic światopoglądowych w zależności od płci oraz wielkości miejsca zamieszkania
  badanych, wyniki są bowiem nie mniej interesujące.

  RÓŻNICE POGLĄDÓW POLITYCZNYCH A PŁEĆ

  W roku 2015, kiedy to odsetek identyfikacji prawicowych wśród młodzieży plasował się na rekordowo
  wysokim poziomie, za wynik ten odpowiadali głównie młodzi mężczyźni – poglądy prawicowe
  deklarowało aż 40% spośród nich (najwyższy wynik w historii naszych pomiarów) wobec 20% wśród
  kobiet. W 2020 roku sytuacja uległa odwróceniu – za rekordową liczbę deklaracji lewicowych
  odpowiadają przede wszystkim młode Polki. Z lewicą utożsamia się aż 40% z nich (najwyższy wynik
  w historii naszych badań i skok o ponad 20 punktów procentowych w stosunku do poprzedniego
  roku), wobec 22% wśród młodych mężczyzn.
  Warto zauważyć, że tak jak sympatie prawicowe przeważały wśród młodych mężczyzn nad
  sympatiami lewicowymi w 2015 roku (czterokrotnie), tak przeważają i dziś, choć mniej wyraźnie
  (36% wobec 22%). W przypadku młodych kobiet w 2015 roku również obserwowaliśmy przewagę
  identyfikacji prawicowych nad lewicowymi (dwukrotną), jednak już w kolejnym roku spadła ona do
  zaledwie kilku punktów procentowych. W 2019 roku sympatie lewicowe po raz pierwszy przeważyły
  w tej grupie nad prawicowymi (19% wobec 14%), a w 2020 roku ich odsetek wzrósł jeszcze
  dwukrotnie, osiągając pułap 40% (wobec 17% deklaracji poglądów prawicowych).

  CAŁY RAPORThttps://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2021/K_028_21.PDF


  .