Przejdź do treści

O nas

Główną osią naszej pracy są działania na rzecz sprawiedliwości społecznej, przeciwdziałające przemocy, dyskryminacji i wykluczeniu. Wierzymy w pokojowe współistnienie bez wyniszczającej rywalizacji, eksploatacji i wyzysku, z szacunkiem dla siebie nawzajem i dla otaczającego nas świata. O takim świecie marzymy i na rzecz takiego świata chcemy pracować.zespół Stowarzyszenia Tkalnia.

Weronika Jóźwiak
Anna Jurek
Mateusz Mirys

Weronika Jóźwiak – spiritus movens projektu i Stowarzyszenia Tkalnia, antropolożka kultury, absolwentka podyplomowych studiów trenerskich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, pedagożka. Autorka i trenerka szkoleń edukacji pozaformalnej: antydyskryminacyjnych (Edukacja do różnorodności, SAFE), edukacji obywatelskiej (Jak się Łodzi powodzi?, Zagraj w miasto), edukacji globalnej (Wysokie koszty niskich cen), edukacji seksualnej (z Fundacją SPUNK), pedagogiki teatru (pedagog w Teatrze Pinokio w Łodzi, Theater of the oppressed). Koordynatorka projektów EOG, Swiss Fund, FIO, POKL, MKiDN, Erasmus+. Od 2017 roku Koordynatorka Festiwalu Łódź Czterech Kultur. Fot. HaWa

Anna Jurek – zajmuje się mediami społecznościowymi i kontaktami z dziennikarkami/rzami. W przeszłości zastępczyni redaktorki naczelnej Łódzkiej Gazety Społecznej Miasto Ł. Edukatorka seksualna, szczególnie zainteresowana tematami równości, feminizmu, praw reprodukcyjnych, bezpieczeństwa osobistego i samoobrony. Autorka programu edukacji seksualnej dla młodzieży realizowanego przez Fundację SPUNK. W latach 2012 – 2023 Wiceprezeska Fundacji Nowoczesnej Edukacji SPUNK. Absolwentka Instytutu Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego, pracująca metodą Dociekań filozoficznych i LEGO LOGOS, jako @pani.cogito.filozofuje. Trenuje Krav Maga. Fot. HaWa

Mateusz Mirys – robi dla nas znakomitą oprawę graficzną. Pomysłodawca Festiwalu Wielokulturowy Zgierz, współorganizator wszystkich dotychczasowych edycji Festiwalu. Współzałożyciel Tkalni (dawniej: Stowarzyszenia Wielokulturowy Zgierz), później członek zarządu stowarzyszenia. Działacz społeczny, zajmujący się tematyką praw człowieka, walki z dyskryminacją oraz dziedzictwem kulturowym Zgierza, Łodzi i regionu. Zawodowo zajmuje się projektowaniem graficznym. W latach 2015-2019 w zarządzie Partii Razem. Obecnie zajmuje się grafiką i multimediami w OKO.press. Fot. Paweł Sokołowski

Nasze ekspertki