Przejdź do treści

Live: Status prywatne/publiczne. Polityczki w sieci

  Osoby, które zajmują się aktywizmem, chcą iść do polityki lub stawiają tam pierwsze kroki, zastanawiają się, gdzie jest granica między tym, co prywatne, a tym, co publiczne.
  Zaprosiłyśmy Monikę Rosę, posłankę z Partii .Nowoczesna i Dorotę Łobodę, radną m.st Warszawy, żeby opowiedziały nam o tym, gdzie one stawiają granice.

  • Jak dużo z życia prywatnego warto pokazać wyborcom i wyborczyniom? Plan dnia? Spacer z dzieckiem? To, co robimy w czasie wolnym?
  • Jak tworzyć swój publiczny wizerunek i czy są zasady, które nam w tym pomogą?
  • Jak mądrze prowadzić social media? Czy posłanki i radne robią to same, czy zatrudniają do tego specjalistki/ów?
  • Jak dbać o balans między pracą, a czasem wolnym? A może będąc polityczką to drugie jest luksusem, na który trudno sobie pozwolić?

  Porozmawiamy z:

  Monika Rosa – Ślązaczka, posłanka, feministka. Członkini partii .Nowoczesna. Wspiera społeczność LGBT w dążeniu do uzyskania równych praw, Ślązaków w uznaniu języka i statusu mniejszości, osoby z niepełnosprawnościami w walce o godne życie. Zajmuje się sytuacją dzieci w pieczy zastępczej. Całe życie towarzyszy jej hasło “Kożdy inkszy, wszyjscy rōwni”. Związana z organizacją Projekt: Polska (wcześniej Młode Centrum). Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego. Członkini Komisji Sejmowych: Komisji Zdrowia, Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Zainteresowana tematem górnictwa i transformacji energetycznej.

  Dorota Łoboda – radna m.st Warszawy, przewodnicząca Komisji Edukacji Rady m.st. Warszawy, liderka ruchu Rodzice Przeciwko Reformie Edukacji protestującego przeciwko reformie edukacji Anny Zalewskiej, prezeska Fundacji Rodzice Mają Głos, członkini Rady Konsultacyjnej Ogólnopolskiego Strajku Kobiet. Od wielu lat angażuje się w promowanie dobrej edukacji i walkę o prawa kobiet. W swojej działalności szczególną uwagę poświęca zagadnieniom równego dostępu do edukacji, przeciwdziałaniu dyskryminacji oraz partycypacji uczniowskiej. Wspiera Ranking szkół przyjaznych osobom LGBTQ+.

  Prowadzenie: Anna Jurek, filozofka i edukatorka, związana ze Stowarzyszeniem Tkalnia i Fundacją SPUNK.

  Słuchajcie nas i oglądajcie 10.11.2022 o godz. 18.00 na profilu FB Stowarzyszenia Tkalnia.

  TUTAJ OBEJRZYCIE LIVE