Przejdź do treści

Raport Ipsos Global Trends 2023


  Ipsos Global Trends 2023 to kompleksowy raport o światowych trendach. Raport powstał na podstawie wyników badania obejmującego 50 rynków, odpowiadających za 87% światowej gospodarki i 70% globalnej populacji. Materiał opisuje 12 globalnych trendów, zdiagnozowanych jako te, które będą kształtować rynki i konsumentów w 2023 roku. Trendy te prezentujemy w kontekście sześciu globalnych czynników (tzw. „makro-sił”) oddziałujących na ludzi, rynki i rządy.

  U progu roku 2023 wychodzimy z globalnej pandemii, ale mierzymy się z innymi kryzysami – finansowym, klimatycznym, energetycznym (na który wpływ ma także inwazja Rosji na Ukrainę). Stałym problemem pozostają także nierówności społeczno-ekonomiczne.  
  Rzeczywistość wielu kryzysów organizuje nasze myślenie o świecie, a kryzysowa sytuacja wzmaga potrzebę dysponowania pogłębioną wiedzą, którą można wykorzystać do strategicznego planowania i konkretnych działań biznesowych. Dlatego dzielimy się z Państwem pełnym, międzynarodowym raportem – z opisem jego zawartości można zapoznać się poniżej. 

  W raporcie Ipsos Global Trends 2023 identyfikujemy 6 najważniejszych, globalnych czynników („makro-siły” / macro forces), wpływających na nasz świat:

  • Społeczeństwa w ruchu: starzenie się społeczeństw, migracje, redefinicja tradycyjnych etapów życia związanych z karierą i rodziną, większa różnorodność etniczna i religijna, mniej restrykcyjne definicje płci, seksualności, pochodzenia etnicznego i tożsamości.
  • Przyspieszenie technologiczne: wszechobecny internet, zanurzenie w wirtualnym świecie, postęp w sztucznej inteligencji i obliczeniach kwantowych, rosnąca automatyzacja oraz – w kontrze – próby ucieczki od technologii.
  • Nierówności i szanse: ubożenie klasy średniej w krajach rozwiniętych i bogacenie się tej klasy  w krajach regionu Azji i Pacyfiku. Rosnąca siła pracowników w relacji z pracodawcą – związki zawodowe, praca hybrydowa, pokoleniowe dysproporcje majątkowe, inflacja, alternatywne systemy monetarne – ale także kapitalizm regeneracyjny, który oprócz akcjonariuszy bierze pod uwagę planetę i ludzi.
  • Zagrożenia środowiskowe: zmiany klimatu, przeludnienie i nadmierny rozwój – ale również bardziej ekologiczny sposób myślenia coraz liczniejszych obywateli planety.
  • Wyzwania polityczne: nowe oblicza globalizacji, nowe zagrożenia np. dot. bezpieczeństwa danych, niezadowolenie z istniejących systemów politycznych, narastające konflikty geopolityczne i przemoc, systemowe nierówności na tle płciowym i rasowym. 
  • Zdrowie i dobrostan: kryzys zdrowia psychicznego w związku z pandemią, wojną i klimatem, nierówności w dostępie do opieki zdrowotnej, ale i rozwijające się technologie służące zdrowiu. 

  Link do bardziej szczegółowego opisu i całego raportu.