Przejdź do treści

Polka w Europie

  Przed nami wybory do Parlamentu Europejskiego. Chociaż Unia Europejska jest jednym z najbezpieczniejszych miejsc dla kobiet na świecie, a równouprawnienie to jeden z priorytetów Unii Europejskiej, ciągle pozostaje wiele do zrobienia, by zapewnić Europejkom równość, na jaką zasługują.

  W pierwszym bezpośrednio wybranym Parlamencie Europejskim odsetek kobiet wynosił niemal 16% a w 2024 r. już niemal 40%. Czy w kolejnej kadencji uda nam się wyrównać tę dysproporcję? Na pewno nie dzięki Polsce! Tylko 25% jedynek na listach wyborczych w Polsce to kobiety. To sprawia, że ich walka o mandat jest znacznie trudniejsza, niż partyjnych kolegów.

  Prawa seksualne i reprodukcyjne są podstawowym filarem praw kobiet i równości płci. Bezpieczna, legalna aborcja, dostęp do wysokiej jakości, dostępnej i nowoczesnej antykoncepcji, rzetelna edukacja seksualna, czy 0% VAT na produkty menstruacyjne to działania, które są jednymi z kluczowych działań na rzecz praw kobiet i dziewcząt w UE. Tymczasem Polska znalazła się na samym końcu zestawienia 47 krajów Europy w dostępie do antykoncepcji pod względem informacji online, finansowania i poradnictwa (33,5% Polska – Luxembourg 94,2%). Wyżej są nawet Armenia, Turcja i Rosja – European Contraception Policy Atlas 2024. Ciągle nie mamy też prawa do bezpiecznej, legalnej aborcji!

  W kwietniu 2024 r. PE przyjął pierwsze w historii przepisy Unii dotyczące zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Dyrektywa wzywa, by zaostrzyć przepisy przeciwko cyberprzemocy, udzielać lepszej pomocy ofiarom i podejmować kroki w celu zapobiegania gwałtom. Zabrakło w niej jednak artykułu 5, który kryminalizuje gwałt w oparciu o definicję zakładającą konieczność wyrażenia zgody na seks. 

  Unia Europejska aktywnie działa także na rzecz równouprawnienia w pracy i większego balansu między życiem zawodowym i prywatnym. Parlament Europejski aktywnie działa na rzecz zmniejszania różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn. Te działania są bardzo potrzebne gdyż luka płacowa w 2020 r. wyniosła średnio 13% w UE, a różnica w wysokości emerytur aż 29% w 2019 roku! 

  W kwestii praw kobiet, Parlament Europejski ma jeszcze wiele do zrobienia, dlatego tak ważne jest byśmy wzięły udział w wyborach 9 czerwca i zagłosowały na polityczki i polityków, którzy wzmocnią demokrację w Europie, dając nam wszystkim szansę na lepsze i bardziej bezpieczne życie w Europie.