Przejdź do treści

Scena polityczna na wiosnę 2022

  W dwóch ostatnich sondażach (lutowym i marcowym), obok pytań o aktualne preferencje wyborcze,
  próbowaliśmy się zorientować w ogólnym układzie sił na scenie politycznej. Interesowały nas
  sympatie i antypatie Polaków wobec ugrupowań innych, niż tylko wybrana partia lub koalicja
  wyborcza. Ten rozkład sympatii i antypatii może być istotny, bo choć o ewentualnych koalicjach
  wyborczych decydują statutowe władze partii, to jednak sympatie samych wyborców nie pozostają tu
  bez znaczenia. Ze względu na niewielką liczebność sondażowej reprezentacji zwolenników niektórych
  ugrupowań, analizy przeprowadziliśmy na danych zagregowanych z pomiarów w dwóch kolejnych
  miesiącach.

  Prawie dwie piąte wyborców o sprecyzowanych preferencjach partyjnych wyklucza możliwość
  głosowania na jakiekolwiek inne ugrupowanie niż to, które aktualnie popiera (39%). Dalsze 7% nie
  wie, na które inne ugrupowanie mogłoby ewentualnie zagłosować. W sumie blisko połowa
  zdeklarowanych wyborców mających określone preferencje partyjne nie widzi żadnej alternatywy dla
  swego wyboru w ramach istniejącego spektrum partyjnego (46%). Odsetek „bezalternatywnych”,
  skoncentrowanych wyłącznie na jednym ugrupowaniu wyborców jest dziś niewiele niższy niż wiosną
  ubiegłego roku. W lutym i marcu 2021 roku możliwość poparcia jakiejkolwiek innej niż wybrana partii
  wykluczało 42% badanych. Co dwunasty nie wiedział, na jakie inne ugrupowanie mógłby zagłosować
  (8%). W sumie co drugi wyborca nie widział dla siebie innej partii czy ugrupowania, niż to, dla którego
  poparcie deklarował (50%).

  CAŁY RAPORT


  .