Przejdź do treści

Raport SDG 2023 Kobiety na drodze zrównoważonego rozwoju

  Realizacja Agendy 2030 i 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development
  Goals – SDGs) nie jest możliwa bez aktywnego uczestnictwa kobiet i dziewcząt w życiu społecznym i gospodarczym.

  Kobiety stanowią 49,7% populacji świata, 51,1% ludności UE i 51,7% mieszkańców Polski. Zapewnienie im równego dostępu do edukacji, opieki zdrowotnej, zasobów gospodarczych i pracy jest podstawowym warunkiem wzmacniania roli kobiet w zrównoważonym rozwoju. Według UN Women (agenda ONZ ds. kobiet) osiągnięcie równouprawnienia kobiet i mężczyzn na świecie zajmie blisko 300 lat.

  A jak wygląda sytuacja w naszym kraju? Kobiety w Polsce częściej niż mężczyźni posiadają
  wyższe wykształcenie, ale czy równie często awansują? Ile zarabiają w porównaniu z mężczyznami na podobnych stanowiskach? Jaki jest odsetek kobiet pełniących funkcje kierownicze?
  Polki częściej wykonują badania profilaktyczne, ale czy rzadziej od mężczyzn zapadają na
  choroby cywilizacyjne? Jak dbają o aktywność fizyczną? Czy są zadowolone z życia?

  Odpowiedzi na te i wiele innych pytań poszukujemy w tegorocznej edycji Raportu SDG.