Przejdź do treści

Liczba kobiet w polskiej polityce

  Anna Jurek w Radiu Nowy Świat, będzie mówić o tym, jak wspierać dziewczyny, kobiety i osoby w drodze do polityki lokalnej i krajowej. A jakie są liczby dot. kobiet w polskiej polityce?
  Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE)*:
  – odsetek kobiet w Polsce na stanowiskach ministerialnych wynosi 16.3% w stosunku do 87,3% mężczyzn (średnia europejska to 33,4%),
  – odsetek posłanek plasuje się na poziomie 27,6 % w stosunku do 72,4% posłów (średnia europejska to 33 %).
  – odsetek kobiet w sejmikach regionalnych to 27,5% w stosunku do 72,5% mężczyzn (średnia europejska to 29,4%).
  Cały czas jest nas za mało! I my chcemy to zmienić!