Przejdź do treści

Jak wygląda przemoc w łódzkim?

  Zespół w składzie: Katarzyna Nowakowska, Angelika Losko, Michalina Humska, Patrycja Durska i Marta Smejda bada działania programu przeciwdziałania przemocy w gminach województwa łódzkiego. Do wszystkich gmin zostało wysłane zapytanie obejmujące 21 zagadnień szczegółowych dotyczących m.in. tego czy istnieje aktualny program przeciwdziałania przemocy, jego finansowania, kampanii społecznych prowadzonych w gminie, liczby niebieskich kart.

  W związku z tym, że zespół otrzymał bardzo dużą liczbę odpowiedzi i danych, działanie zostało podzielone na dwie części. Pierwszą planujemy zamknąć do 11 marca 2023 r.

  Tak mówi o tej inicjatywie Katarzyna Nowakowska:

  1. W pierwszej części projektu wybrałyśmy 8 najważniejszych dla nas kwestii. Tematy do których ograniczyłyśmy część pierwszą projektu są następujące: Czy w danej gminie aktualnie obowiązuje program przeciwdziałania przemocy w rodzinie? Jakie finanse zostały przekazane na działanie projektu w ostatnich 3 latach i na jakie zadania? Czy na terenie gminy działa i czy działało przez 3 ostatnie lata schronienie dla ofiar przemocy oraz czy gmina pomagała w pozyskaniu mieszkania z zasobów gminnych ofiarom przemocy? Jaka jest liczba dotycząca zakładanych niebieskich kart w gminie w 3 ostatnich latach? Jak wygląda liczba przeprowadzonych interwencji kryzysowych w 3 ostatnich latach? Czy i jakie prowadzone były kampanie społeczne na terenie gminy w 3 ostatnich latach? Jakie organizacje, instytucje podejmują działania w ramach programu? Jakie szkolenia i dla kogo zostały przeprowadzone w ramach programu w ciągu 3 ostatnich lat?
  2. W drugiej części projektu przeanalizujemy 140 odpowiedzi, które do nas wpłynęły i przygotujemy podsumowanie badania. Zależy nam na promowaniu dobrych praktyk i zachęcaniu gmin do współpracy w ramach efektywnego wdrażania programu przeciwdziałania przemocy.

  Działanie jest realizowane we współpracy z Fundacją „Dobrodzieje się”. Fundacja działa na rzeczy dzieci z rodzin zastępczych, często z „przemocowych” domów. Prowadzona jest przez osoby mające wieloletnie doświadczenie w pracy społecznej i socjalnej.